A stylish WordPress theme for construction companies

شرایط اخذ نمایندگی

–  داشتن توان مالي كافي جهت احداث فروشگاه و دپو انبار  جهت افتتاح نمايندگي

در صورتی که نماینده بخواهد جنس را به صورت امانی بگیرد باید ضمانت نامه بانکي به ميزان 2/000/000/000 ريال ارائه  نماید
–  داشتن تجربه و تخصص در زمينه فروش درب ضد سرقت و یا تجهیزات ساختمانی
–  داشتن  حداقل 30 و حداکثر 60 سال
–  شايستگي ، حسن شهرت و عدم سوء پيشينه کيفري
–  برخورداري از سابقه كارمفيد در زمينه مرتبط با موضوع نمايندگي
–  دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم
–  داشتن كارت پايان خدمت و یا برگه معافیت پزشکی
–  دارا بودن پروانه كسب در زمينه مربوطه
–  متقاضي بايد  مالك فروشگاه بوده و در صورت  استيجاري بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضري 2 ساله و تعهد مبني بر عدم جابجائي فروشگاه تا مدت دو  سال بعد از افتتاح ارائه نمايد.
–  فروشگاه معرفي شده نبايد در زير زمين و يا طبقه دوم و همچنين در كوچه بن بست وفرعي  قرار گرفته باشد .
–  برخورداري از فروشگاه به مساحت حداقل 40 متر مربع با عرض دهانه 5 متر