A stylish WordPress theme for construction companies

منشور اخلاقی سازمانی

منشور اخلاقی شرکت آذین درب سلماس

شرکت آذین درب سلماس  برای حفظ رضایت مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان خود که ارزشمندترین سرمایه اش است و حفظ مزیت های رقابتی خویش، رعایت اصول زیر را به عنوان منشور سازمانی خود، ضروری می داند:

1- ما معتقدیم اولین نکته ای که مشتریان ما در ارتباط با ما باید متوجه آن شوند، این است که با گروهی مرتبط هستند که همه اعضای آن در تلاشند تا این مجموعه رشد و تعالی پیدا کرده و به اهداف خود برسد.
2- ما برآنیم تا با بهبود مستمر در کیفیت و تنوع محصولات و خدمات، رضایت مشتریان را بدست آوریم.
3- ما بر این باوریم که موفقیت حاصل نمی شود مگر با بهره گیری از دو عنصر دانش و تجربه و برآنیم تا با آموزش مستمر همکاران موجبات ارتقاء سطح کیفی همه جانبه را فراهم آوریم.
4- ما معتقدیم که فروش محصولات و خدمات تنها شروع ارتباط ما با مشتریان خواهد بود.
5- ما بر این باوریم که مشتریان حق دارند از مشاوره فنی بی طرفانه ما برخوردار باشند حتی اگر این مشاوره به خرید محصولات و یا خدمات ما منجر نشود.
6- ما در تلاش خواهیم بود که از منافع مالی، اعتباری، حیثیت و خوش نامی مشتریان خود همانند منافع، حیثیت و خوش نامی خود پاسداری کنیم.
7- ما به مشتریان خود اطمینان می دهیم که در صورت بروز مشکل، هرگز به دنبال مقصر نخواهیم بود و تمام نیروی خود را در حل مشکل و یافتن راهی برای تکرار نشدن آن متمرکز خواهیم نمود.
8- در صورتیکه هر یک از فعالیت های این شرکت باعث بروز ناخرسندی شود ما حق اعلام و پیگیری شکایت را برای همه به رسمیت شناخته و برای کمک به شاکیان سامانه اینترنتی، تماس حضوری/تلفنی و یا پست الکترونیکی را به عنوان کانال های دریافت شکایت معرفی می نماییم.
9- ما در تلاش خواهیم بود تا با بهبود فرآیندها و کاهش هزینه ها، قیمت های مناسبتری را به مشتریان پیشنهاد نماییم.
10- ایجاد تحول، نوآوری، بازآفرینی و بهبود، آرمان ما در کسب و کار است.
11- ما به مشتریان اطمینان خواهیم داد که هر یک از دربهای ضد سرقت تولیدی این شرکت  از نظر نوآوری و کیفیت نسبت به پروژه های قدیمی تر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
12- اعتقاد به مدل برد – برد در کسب و کار مبنای فعالیت های ما می باشد.
13- احترام به رقبا و کلیه همکاران هم صنف، جزئی از باورهای اصلی این شرکت می باشد.
14- صداقت سرمایه ارزشمندی است که سالها زمان می برد تا بدست بیاید و در دقیقه ای می توان آن را خرج کرد. باور ما جز این نیست که سرمایه ای ارزشمند تر از صداقت یافت نمی شود، پس هیچگاه این سرمایه را خرج نخواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آذین درب سلماس  ضمن حصول اطمینان از در دسترس بودن مفاد این منشور برای کلیه گروه های ذینفع این شرکت، متعهد است که کلیه منابع ضروری برای اجرای این مفاد را مهیا و در دسترس قرار داده و اختیارات کافی برای اجرای آن را به کلیه کارکنان تفویض نماید و از کلیه همکاران عزیز خود نیز انتظار دارد صمیمانه و با تلاش روز افزون اجرای کلیه مفاد این منشور را از اهداف اولیه خود قرار دهند.